Vi må sikre adkomsten til Kvernvik

Stian Lund (V) er ikke i tvil og sier klart og tydelig “Vi må sikre GS vei med lys fra Wormlibrua ved gamle E18 til Kvernvik nå” og lover å følge opp saken i bystyret. Da jeg fremmet saken tidligere i høst ble vedtaket negativt idet det kun var Venstre og Frp som ønsket sikker veg fram til Kvernvik. Det tror jeg det blir en endring på når jeg fremmer saken på nytt sier den optimistiske Venstrepolitikeren

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

 Mange positive tilbakemeldinger til Stian Lunds forslag om trafikksikring av Kvernvikveien

Mange positive tilbakemeldinger til Stian Lunds forslag om trafikksikring av Kvernvikveien
Foto: Runar Nes

Det er god Venstrepolitikk å ivareta de svake, og når vi har sikret god skolevei i Risør og på Hope er nå turen kommet til Kvernvik hvor vi har etablert nytt boligfelt, nytt idrettsanlegg og ny barnehage sier Stian Lund.

Men koster ikke et slikt anlegg med GS vei og lys fra gamle E18 til Kvernvik mye, og må kommunen låne penger for å oppruste en fylkesvei?

Vi glemmer alt for ofte å se helheten i våre investeringer. Når bystyret tidligere har vedtatt å etablere nytt boligområde, nytt idrettsanlegg og ny barnehage på Kvernvik må vi som bystyre også vedta å oppgradere veien for å sikre brukerne i forhold til den økte trafikkmengden de ulike aktivitetene skaper. Gjør vi ikke noe er det kun snakk om tid før det skjer en ulykke og i den sammenheng er kostnadene det er snakk om til oppgradering for småpenger å regne sier Stian Lund.

Etter vedtaket om oppgradering av fylkesveien mellom Hope skole og Karolina ble det klart at Fylkeskommunen som eier av fylkesveiene ikke ville ha prioritert oppgraderingen uten et klart politisk budsjettvedtak initiert av av bystyrets borgerlige fløy.

Når jeg nå fremlegger forslaget på nytt i bystyret har jeg innarbeidet full inndekning av kostnadene slik at Risør kommune slipper å ta opp lån for å finansiere. Da regner jeg også med at det heller ikke er noe grunnlag for å stemme imot forslaget avslutter Stian Lund optimistisk.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**