Folkestad oppvekstsenter åpnet

Den store dagen var kommet. Endelig var bygget ferdig oppusset, alle ting og utstyr på plass og barna kunne innta den nye barnehagen. Varaordfører Gunn-Torill Homme Mathisen (V) syns det var stor stas å delta på åpningen av Folkestad oppvekstsenter.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Farger, kreativ

Foto: Microsoft

Onsdag 23. november var hun sammen med ordfører Monica Vee Bratlie, kommunalsjef Egil Ramstad og skolefaglig rådgiver Reidun Mizda på offisiell åpning av Folkestad oppvekstsenter.

Barnehagen i Holmsbu er nedlagt og er startet opp på nytt på Folkestad skole. Sammen danner skolen og barnehagen Folkestad oppvekssenter.

Arrangementet startet utendørs. Først ble barnehagebarna “sunget inn” av skolebarna. Alle sto i ring på skoleplassen som var stemningsfullt opplyst av fakkelbokser og sang.
Inne sto ordføreren for det formelle. Det var blomster, rosende ord og gave som ble overrakt til styrer Gry Brosø som får oppdraget med å “kjøpe noe barna har lyst på”, som ordføreren uttrykte det.

Varaordfører Gunn-Torill Homme Mathisen var politisk pådriver for å få på plass det nye tilbudet. Hun mener denne organiseringen gir en sterkere og mer rubust enhet.

– Jeg syns det er stor stas å stå her i dag. Nå klarte vi ikke å beholde barnehagen i Holmsbu, men vi lyttet til foreldrene som ønsket å flytte barnehagen hit. Dette blir bra!, sa hun.

Hun berømmet også innsatsen til alle, både ansatte og foreldre, som har stått på for å komme i mål til innflyttingsdagen.

Deretter ble det servert frokost for små og store med nystekte rundstykker som barna på SFO hadde bakt – med litt hjelp.

 Varaordfører Gunn-Torill Homme Mathisen brenner for Folkestad oppvekstsenter.

Varaordfører Gunn-Torill Homme Mathisen brenner for Folkestad oppvekstsenter.
Foto: Finn Dale Iversen

Gunn-Torill Homme Mathisen mener det er mange fordeler ved organiseringen oppvekstsenter.

– Virksomhetslederen, som er felles for skole, skolefritidsordning (SFO) og barnehage, vil følge barna fra barnehagealder frem til de er 13 år. En naturlig overgang vil finne sted fra barnehage til skole — man kjenner allerede til hverandre, både små og store. Mange vil oppleve en enklere hente- bringesituasjon i familier med flere barn.

– Samarbeid på tvers av enhetene vil gjøre det enklere å sette inn en tidlig innsats og iverksette tiltak for barn som trenger tettere oppfølging. Det blir mulig med en åpningstid fra kl. 7 til kl. 17 og ved behov for vikar, er man mer fleksibel. Samordningen vil gi et utvidet pedagogisk fellesskap for personalet, sier hun.

– Ikke minst kan Folkestad Oppvekstsenter kan by på solrike, flotte utearealer der ungene kan boltre seg. Idrettshallen ligger der, sløydsal og bibliotek finnes og kan benyttes av skole, barnehage og SFO.

Ikke alle var positive til etablering av oppvekstsenteri vinter.
– Enkelte var bekymret for at tallet på barn ved den private Kana barnehage ville gå ned og det ville bli vanskelig å drifte denne. Det viser seg nå at det motsatte har skjedd – de har flere barn enn i fjor og det er gledelig, sier varaordføreren.

– Holmbu barnehage var stadig nedleggingstruet. Nå er denne usikkerheten lagt bort og hverdagen er blitt forutsigbar for barn, foreldre og ansatte, avslutter varaordfører Gunn-Torill Homme Mathisen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**