Kan vi nå våge å tenke?

Høyre, AP og DT kan puste lettet ut. Det er vedtatt at Drammen kommune sier ja til områdesykehus på eksisterende sykehustomt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Høyre og AP har gjort akkurat det de lovet velgerne; hode- og kritikkløst sagt ja til forespørselen fra Vestre Viken HF. Med hjelp fra DT har de kostet alle spørsmål elegant bort. Dette er godt politisk arbeid, og det skal de berømmes for.
På mange måter har også demokratiet vunnet frem. Flertallet av velgerne stemte på Høyre og AP. At fireprosentspartiet ikke vant frem i sykehussaken, er det således ingenting å si på.
Siden saken nå er vunnet av Høyre og AP, er det kanskje mulig for Venstre å fremme sine spørsmål — og faktisk få dem på trykk? Derfor prøver vi igjen, av respekt for dem som stemte Venstre og med håp om at gode beslutninger fremdeles kan treffes.

Medisin, helse, sykehus, lege

Foto: Microsoft

Klatt på klatt
Det viktigste først. Hvis (og bare hvis) det er slik at lovverk/forskrift pålegger utbygger å utrede en alternativ tomt, kan Venstre da få støtte for å se enda engang på Sundland? Når vi vet at kommune og stat står mot huseiere i utbygningsområdet, og at styrkeforholdet er mildest talt ujevnt, kan bystyret enda en gang vurdere om Drammen kommune skal bistå huseierne? Hvis (og bare hvis) det viser seg at en utvidelse av eksisterende sykehus blir for kostbart, strekker for langt ut i tid og/eller vil skape store utfordringer for pasientene, er det mulig for de andre partiene i bystyret å tenke seg et områdesykehus annet sted i Drammen? Hvis (og bare hvis) det viser seg at Vestre Viken HF (og/eller helsemyndighetene i Norge) ikke kan avse mellom 5 og 9 milliarder kroner til områdesykehus i Drammen i nær fremtid, vil dette kommuniseres tydelig ut til befolkningen?
Og, om det skulle vise seg at Vestre Viken HFs eneste reelle alternativ er en strategi som kan betegnes som "klatt på klatt på eksisterende, så får vi se hvor langt vi kommer innenfor budsjettene som innvilges" skulle stå frem som sannsynlig, vil politikerne foreta seg noe — og eventuelt hva?

Rasjonelle aktører
Venstre vil ha områdesykehuset til Drammen. Vår utfordring har ligget i at vi hele tiden har forventet rasjonelle og tenke aktører. Det er ingen grunn til å tro at Vestre Viken HF har fått en blankofullmakt for sykehusbygging i Drammen. Blir et sykehus for dyrt, så må et profesjonelt styre si nei. Ingen, heller ikke norske helsemyndigheter, har ubegrenset med midler. Er det umulig å bygge et sykehus på dagens grunn, så kan det ganske enkelt ikke settes opp. Hvis totalbelastningen ved en utbygging på dagens tomt blir for stor, så vil andre områder bli vurdert.

Usikkerhet

I det lokalpolitikerne, helsestyrer, sentrale myndigheter og innbyggerne i Drammen får kunnskap om de forhold som i dag er ukjente, så vet ingen hva som vil skje. Vi kjenner fortsatt ikke konklusjonen fordi det er et utall av forutsetninger som ikke er kjent.
Bare usikkerhetene knyttet til dagens sykehustomt bør være god nok grunn til at Drammen kommune allerede nå velger å se på alternativer. Vi er helt sikre på at både ordfører og rådmann er i stand til å kommunisere dette behovet — uten at det skapes usikkerhet knyttet til byens motivasjon for få et områdesykehus. Nå har Høyre og AP fått det som de ønsker — og som de har lovet. Da kan vi tillate oss å tenke litt.

Kjell Hausmann Drammen Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**