Stort engasjement i Venstreskolen

I november har Oslo Venstre arrangert Venstreskolen trinn 1 og 2. Over 50 heldige deltagere har vært en del av kursopplegget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


I november har Oslo Venstre arrangert Venstreskolen trinn 1 to ganger og trinn 2. Over 50 medlemmer og sympatisører har vært med. Engasjement har det ikke skortet på, man har debattert Venstres hovedsatsingsområder, ruspolitikk og liberal ideologi med glødende engasjement og gode ideer til forbedringer.

Det er ingen tvil om at organisasjonen styrker seg, medlemsveksten fortsetter og de nye medlemmene ønsker å aktivere seg. Venstre var veldig synlige i valgkampen 2011 og slik det ser ut nå så kommer Oslos befolkning til å merke veldig mye mer av Venstre i tiden som kommer fremover!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**