Interpellasjon om åpenhetsplakaten

På vegne av Venstre fremmer Geir Stave en interpellasjon om åpenhetsplakaten i kommunestyret tirsdag 13. desember.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


INTERPELLASJON
til kommunestyremøtet i Hurum 13. desember 2011

ÅPENHETSPLAKATEN

Ordfører,

Det vises til Åpenhetsplakaten (vedlagt).

Åpenhetsplakaten ble på initiativ fra Venstre vedtatt i en rekke kommunestyrer, bystyrer og fylkesting i 2004. Siden da har Stortinget vedtatt en ny offentlighetslov, og to nye kommunestyrer har begynt sine valgperioder.

Hurum vedtok Åpenhetsplakaten i 2004. Det er nå tid for et nytt kommunestyre å bekrefte dette vedtaket.

Etter Venstres mening er det stadig behov, både for folkevalgte og ansatte, å påminnes at praktisering av åpenhet i alle prosesser er et viktig demokratisk poeng i seg selv. Kommunen er til for borgerne, og borgerne skal ha anledning til å kontrollere styret. Åpenhet er en bærebjelke i lokaldemokratiet og en forutsetning for god informasjonsflyt til kommunens innbyggere, til de ansatte og til de folkevalgte.

Vil ordføreren ta initiativ til at kommunestyret vedtar Åpenhetsplakaten som et prinsipielt utgangspunkt for kommunens forvaltningspraksis?

Forslag til vedtak:
Kommunen skal praktisere mest mulig åpenhet i sin saksbehandling. Åpenhetsplakaten vedtas for bruk på alle kommunale saksbehandlingskontorer. Det settes av tid til en gjennomgang av offentlighetslovens hovedprinsipper i møter/samlinger for ledere og øvrige saksbehandlere.

Geir Stave, andrekandidat for Venstre i Hurum

Foto: Finn Dale Iversen

Verket, 5. desember 2011

Geir Stave
Hurum Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**