AP´s forslag om minimum 50% kommunale barnehageplasser skaper bekymring

Heidi Tveide (AP) fremmet under formannskapets budsjettbehadling forslaget “Det tilstrebes en (barnehage) plan med minimum 50 % kommunale barnehageplasser i Risør kommune” og forslaget ble vedtatt med stemmene fra AP og Rødt. Det vekker bekymring hos de private barnehageeierne i Risør.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

 APs forslag om minimum 50 % kommunale barnehageplasser fikk private barnehageeiere til å protestere

APs forslag om minimum 50 % kommunale barnehageplasser fikk private barnehageeiere til å protestere
Foto: Jan Einar Henriksen

Jeg skjønner godt at private barnehageeierne i Risør er bekymret og stemte selvsagt imot APs forslag sier Stian Lund (V) i en kommentar.

Les hele brevet til Bystyremedlemmene her:

Forslaget om en fordeling på 50/50 kommunale og private barnehageplasser ble lagt fram som en stor overraskelse for de fleste. Denne saken har ikke vært bearbeidet gjennom de kanalene som er laget for å forberede saker. Oppvekstkomiteen har ikke uttalt seg eller fått foretatt undersøkelser. Administrasjonen og gruppen som består av alle styrerne i kommunen har heller ikke fått mulighet til å ta stilling til saken.
I styrergruppa arbeides det med alternative løsninger for stabilitet, ivaretagelse av kompetanse og forutsigbarhet for både kommunale og private barnehager. En barnehageplan er også på trappene. Et vedtak med 50/50 vil legge store føringer på en slik plan allerede før vi har fått startet arbeidet, ikke minst på kostnadssiden. Vi er også bekymret for at barnehageplasser og arbeidsplasser vil gå tapt ved å binde seg opp til en slik fordelingsnøkkel. Og vi tror da at det er mest sannsynlig at det er en av de private barnehagene som ikke vil overleve. For ordens skyld nevner vi at det i løpet av de siste årene har blitt lagt ned to private barnehager. (Dikken og Frydendal )
Vi ser nytten av at Risør kommune har både offentlige og private barnehageplasser og ønsker å beholde en fordeling hvor kommunen har ansvar for en vesentlig del av plassene. Det vi stiller oss spørrende til er å vedta at fordelingen skal være 50/50 på dette tidspunktet, og før oppvekstkomiteen har fått uttalt seg og før vi er kommet i gang med arbeidet med en barnehageplan.
Vi ber om at saken utsettes til den har blitt utredet i rette instanser om 50/50 er rette virkemiddelet, eller om det bør legges andre kriterier til grunn.

Med vennlig hilsen
Anette Mostad Solfrid Lundberg Anja Holme Stine Kirkhusmo
Lekeslottet Amandus Tjenna Frydenborg

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**