Blir skolen budsjetttaperen ?

Stian Lund (V) fremmet i formannskapet forslag om å styrke skolebudsjettet med 1 milloner kroner i 2012, men fikk kun støtte av høyres Viggo Larsen. Nå får Stian uventet støtte av Ester Hoel, leder av Utdanningsforbundet Risør, som sammen med nestleder og hovedtillitsvalgt Torkild Grimsrud sender et bekymringsnotat til bystyrets politikere.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


I

 Vi må satse på skole for å tiltrekke oss flere barnefamilier er den klare melding fra Venstres leder Jan Einar Henriksen

Vi må satse på skole for å tiltrekke oss flere barnefamilier er den klare melding fra Venstres leder Jan Einar Henriksen
Foto: Jan Kløvstad

notatet står det bl.a. “Utdanningsforbundet Risør har sett på budsjett 2012 i Risør. På bakgrunn av tallene som foreligger i rådmannens budsjettforslag ønsker vi å utrykke våre bekymringer for situasjonen i enhetene gjennom problemstillingene i denne mailen og gjennom vedlegg til mailen med tall fra budsjettet som viser utviklingen fra revidert budsjett 2011 til rådmannens forslag til budsjett 2012.

Våre største bekymringer knytter seg til reduksjonen i stillinger i skole og barnehage: barnehage 5,6 stillinger (20% av dagens arbeidsstokk), barneskolene: 3,3 stillinger, Ungdomsskole/VIRK: 2,3 stillinger. Tilsammen 11,2 stillinger innenfor barnehage og skole, – uten at barnetallet endrer seg vesentlig skriver de bl.a. i en epost sendt til Risørs politikere”

Risør Venstre har skole som en av sine fire bærebjelker og det er klart at vi gjerne skulle ha sett at et samlet bystyre stilte seg bak forslaget Stian Lund fremmet i formannskapet, sier leder i Risør Venstre Jan Einar Henriksen i en kommentar til dagens utspill fra Utdanningsforbundet.

Ideelt sett skulle vi fra Venstres side gjerne ha doblet tilskuddet Stian fremmet for virkelig å ha vist at vi setter skole og våre unge i forsetet, men med formannskapets flertall friskt i minne tror jeg dessverre at vi må slite for å få flertall for Stian Lunds forslag når bystyret skal behandle budsjettet nå til torsdag, og det beklager jeg virkelig sier Henriksen.

I valgkampen var skole og våre barn svært viktig, men nå kort tid etter valget synes de løftene å være langt unna hos enkelte. Vi må se helheten, vi må ikke gå utenom rammene, vi er for, men vi stemmer imot … (leses vi er imot), alle må ta sin del av belastningen er argumenter vi hører som begrunnelse for å stemme nei. Jeg håper imidlertid våre bystyrepolitikere og særlig de nye, unge politikerne kjenner sin besøkelsestid og stemme for Stian Lunds forslag om å styrke skolene når forslaget igjen tas opp til avstemming i bystyret torsdag avslutter en engasjert Venstreleder.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**