Innlegg: Hestehandel om symbolpolitikk

Kulturpolitiker for Venstre, Cecilie Nissen, er igjen på trykk i Fædrelandsvennen. I dag med et innlegg om hvor viktig arrangement- og turnéstøtten er for musikkmiljøet i Kristiansand. Torsdag behandles budsjettet i bystyret. Da avgjøres endelig saken, og det knytter seg stor spenning til utfallet av forhandlingene mellom de fire konservative partiene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Under en kulturdebatt tidligere i høst i regi av Protestfestivalen, sa FrPs leder i Kristiansand, Tor Utsogn, at kulturlivet i Kristiansand ikke har noe å frykte hvis Frp kommer til makten. Han fremsto overbevisende der han sto, og et kort øyeblikk ble jeg nesten forledet til å tro på ham. Så kom budsjettforslaget fra H, Krf, FrP og PP på bordet, med forslag om å fjerne arrangement- og turnéstøtten til Sørf. Da falt brikkene på plass igjen. Kulturlivet har noe å frykte med FrPs kulturpolitikk. Særlig den profesjonelle kunsten. Den som Utsogns partifeller tidligere har omtalt som “hobby for voksne”. Det som er trist er at kulturpartiet Høyre er helt fraværende i dette forslaget. Det bærer preg av en hestehandel mellom FrP og Krf. Jeg synes jeg hører dem. Utsogn: “Jeg går med på at du får penger til samlivskurs i menighetene, hvis jeg får fjerne noe fra disse kunstnerne”. Kristiansen: “Greit! Ta turnérstøtten. De 500 000 kan smøres godt utover mange gode kristne tiltak”.

Man blir deprimert av utviklingen i Kristiansand de siste ni månedene. Først kom Cultiva med sin nye strategi som langt på vei ekskluderer den frie kunsten. Så er det saken om Aladdin som fortsatt er høyst spennende, og nå kommer forslaget om å kutte ut en ordning som for alvor har satt Kristiansand på kartet de siste årene. Jeg så et intervju med Jørgen Kristiansen i Ballade hvor han sier følgende: “Det var et musikkmiljø her før 2008 også, så det er drøyt å si at det blir kroken på døren om vi reduserer turnéstøtten”. Ja, det var et musikkliv før 2008, men det er etter 2008 Kristiansands helårs musikkscene virkelig har blitt synlig utover kommunegrensen. I stor grad på grunn av denne støtteordningen. Det er et særdeles godt eksempel på hvordan satsing og investering i kunst gir mye tilbake til byen, både i form av arbeidsplasser og god reklame. Det er også grunn til å ha i bakhodet at vi også konkurrerer med andre store byer som har sine ordninger. En fjerning av ordningen vil gjøre oss dårligere rustet i konkurranse med de andre.

Byen sliter med dårlig økonomi, men prioriteringene til H, Krf, FrP og Pp i budsjettforslaget bærer preg av symbolpolitikk, og ikke av en omprioritering av midlene til dem som trenger det mest.

Cecilie Nissen
Kulturpolitiker
Kristiansand Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**