Med 24 mot 11 stemmer vedtok Fylkestinget utbedring av Fv416 fra Frydendal til Østebø/Lindstøl

I dag flagger vi for fylkestingets vedtak om å bevilge 41,5 millioner kroner til utbygging av Fv416 med gang og sykkelsti og lys fra Frydendal til Østebø/Lindstøl i planperioden 2012-15. Forslaget som ble fremmet av Venstre og de øvrige partiene i posisjon ble vedtatt med 24 mot 11 stemmer.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

 Endelig er GS vei med lys langs fv 416 fra Frydendal til Østebø/Lindstøl vedtatt

Endelig er GS vei med lys langs fv 416 fra Frydendal til Østebø/Lindstøl vedtatt
Foto: Jan Einar Henriksen

Jeg er svært glad for at Risør endelig har fått et positivt vedtak i Aust-Agder Fylkesting, som med et så klart flertall vedtok å avsette hele 41,5 millioner kroner til GS ved med lys langs Fv416 fra Frydendal til Østebø/Lindstøl i løpet av planperioden 2012-2015 sier en meget fornøyd leder i Risør Venstre Jan Einar Henriksen.

Vi har hele perioden jobbet svært aktivt for å få til en utbedring av tilførselsveien til Risør og det er all grunn til å flagge for det positive vedtaket, som ble vedtatt med 24 mot 11 stemmer (AP).

Nå håper vi også å nå frem med vårt ønske om å etablere et nytt fullskala Vinterkjærkryss slik at Risør får til et moderne og fremtidsrettet tilkoblingskryss til E18. Trafikksikkerhetsmessig ville det også være på sin plass å få til midtdeler og utbedring av eksisterende E18 mellom Vinterkjær og Tvedestrand med etablering av nye forbikjøringsfelt før arbeidet med ny 4 felte motorvei fra Tvedestrand til Arendal avslutter en optimistisk Venstreleder.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**