Venstre vil ha kompetanseløft for Tromsø-lærere

Tromsø Venstre har ambisjoner om at byrådet skal arbeide for en kompetanseheving for lærere.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Stramt budsjett
Tromsø kommune står i en situasjon hvor inntektene ikke veier opp for utgiftene, og den borgerlige alliansen har presentert et budsjettforslag som nedstyrer med 29 millioner. Også skolesektoren må ta innsparinger i et stramt budsjett.

Signaler for fremtiden
Debatten i etterkant av budsjettforslaget har vært noe preget av skuffelsen over at de borgerlige kutter med 1,7% i skolen. Skolene får et kutt i overførsler av frie midler pr elev, men byrådet styrker samtidig satsingen på NY GIV og innfører et nytt tilbud til elever med autisme. Dette er ordninger som ivaretar elevene med størst behov.

Den borgerlige alliansen gir i sine verbalforslag signal om at de vil foreta strukturelle endringer for å skape seg et handlingsrom; private tilbydere skal for eksempel supplere det kommunale tilbudet. Å slippe alle gode krefter til gir større frihet og mangfold, i tillegg til at det kan være kostnadsbesparende. For Venstre er det viktig at lærerne prioriteres og får et løft fra de borgerlige, det er sentralt for utviklingen av den enkelte elev og for en kunnskapsbasert utvikling av Tromsø.

Kvalitet i skolen
Tromsø Venstre er klar på at vi har forventninger om at byrådet vil levere en mer ambisiøs skolepolitikk i årene som kommer, når de nå får bedre tid til å vurdere nye tiltak. Debatten i denne budsjettrunden har dreid seg mer om overføringer pr elev enn lærerens kompetanse i møtet med den enkelte elev.

Øystein Nilsen (V) påpeker fra kommunestyrets talestol at debatten rundt skolebudsjettene må handle mindre om kroner og øre pr elev, og mer om kvaliteten i undervisningen. For Venstre er læreren den viktigste ressursen i skolen.

Nilsen argumenterer videre mot en sentral tallfesting av lærertetthet pr elev, nettopp på bakgrunn av at lærerens kompetanse er mest avgjørende for kvaliteten. I tillegg kommer hensynet til det lokale selvstyret, og en skepsis til at det å lovfeste en rettighet gjør undervisningssituasjonen bedre. Venstre er ikke i mot at vi får flere lærere pr elev, tvert i mot, men vi vil at kommunene skal være frie til selv å vurdere dette og vi mener at det er langt mer presserende å styrke utdanningen av lærerne.

Dette budsjettet er av den pragmatiske sorten, det bærer også bevilgningene til skolesektoren bud om. Nå får byrådet tid til å gå dypere ned i materien og gjøre større, strukturelle prioriteringer. For Venstre vil det være en prioritet å finne rom for å satse på videreutdanning av lærere.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**