Asker Venstre inviterer til Årsmøte 12 januar 2012

Asker Venstre ønsker velkommen til årsmøte den 12 januar 2012 på Frivillighetens Hus (Hasselbakken) i Asker fra kl. 19-21.30.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


I tillegg til vanlige årsmøtesaker vil gi gjennom ord og bilder ha en gjennomgang av året som gikk.
Vi vil informerer om valgkampen som var, arbeidet i styret og i kommunestyregruppen i 2011.
Vi ønsker gode innspill fra årsmøte til det som har vært og til det videre arbeidet i Asker Venstre.

Årsmøtet skal velge nytt styre og ny leder og vedta budsjett, årsplan og delegater til Fylkesårsmøte 18.februar.

Venstres leder Trine Skei Grande er invitert for å motivere oss til videre innsats i Venstre.

Enkel servering!

Hilsen Styret i Asker Venstre v/ leder Ingvild Tautra Vevatne,
93043659
[email protected]

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**