Inhabilitet og sitatfusk i Østlands-Posten

Som lokalavis er Østlands-Posten naturlig nok opptatt av det politiske liv i Larvik, og avisen sørger vanligvis for en dekkende og god reportasje fra møtene i kommunestyret. Ved siden av den direkte TV-overføringen har avisen som regel flere journalister til stede i kommunestyresalen. Disse journalistene har tydeligvis forskjellige oppgaver.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


I den siste tiden synes det klart at en av dem er mest interessert i å finne poenger der det kan være stoff for konflikter eller spekulasjoner. Innholdet i de politiske sakene kan jo ofte være nokså saklig og traurig, og for en moderne gravende journalist er det viktig å finne en vikling som gjør stoffet underholdende for leserne. Og ikke noe er mer spennende og pirrende enn konflikter.

Østlands-Posten 040311

Foto: Østlands-Posten

I torsdagens ØP prøver journalist Erik Werner Andersen å referere fra kommunestyrets behandling av saken om båtracet Scandinavian Grand Prix. Han har rett i at behandlingen kunne virke nokså kaotisk med flere innlagte gruppemøter og ulike forslag som ble fremmet og trukket. Dette er beskrevet i et kort innledningsavsnitt i avisens omtale. Resten av artikkelen dreier seg om Truls Vasviks inhabilitet, og om den ble misbrukt på en kritikkverdig måte.

I sitt forsøk på å skape konflikt om dette spørsmålet tok journalisten i spisepausen under kommunestyremøtet kontakt med enkelte politikere. Han rettet et spørsmål til meg om det alminnelige omfanget av habilitetsregelen, og mitt korte svar var at som inhabil var man avskåret fra å delta i avgjørelsen så vel som i debatten. Jeg presiserte at dette var et generelt svar og ordet gruppe eller gruppemøte ble ikke berørt.

Jeg har altså ikke sagt: «Er man inhabil bør man avstå fra både behandlingen i kommunestyret og i gruppene» slik jeg er sitert i torsdagens ØP.

Jan Villum

Foto: Line Loholt

Truls Vasvik var inhabil under sakens behandling i kommunestyret. Han deltok ikke i debatten og avstemningen som avgjorde saken. Jeg ser det derimot som naturlig at han i de foregående gruppemøtene i Arbeiderpartiet redegjorde for sitt syn på saken uten at det der var spørsmål om inhabilitet. Gruppen skulle ikke fatte noe vedtak som omfattes av kommuneloven og Forvaltningslovens regler om inhabilitet. Det samme må gjelde for alle gruppemøter, også når det holdes under en pause i kommunestyrets formelle behandling av saken.

Jeg hører derfor ikke til de politikere som journalisten fremhever som sterkt kritiske til Vasviks konferanse med sin gruppe under pausen i kommunestyremøtet. Jeg er derimot meget kritisk til Østlands-Postens nye vri med fokus på å lage konflikter for å pirre lesernes nysgjerrighet og skadefryd.

Jan Villum

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**