Møteplan for 2012

Planlagte møter i Frogn Venstre 2012

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Torsdag 19.1. kl 19: Årsmøte på Avistegnernes hus

Lørdag 18.2: Årsmøte Akershus Venstre, Galleri Oslo

Torsdag 26.1. kl 19: Gruppemøte, Rådhuset

Torsdag 8.3 kl 19: Gruppemøte, Rådhuset

Torsdag 12.4 kl 19: Gruppemøte, Rådhuset

Tirsdag 15.5. kl 19: Gruppemøte, Rådhuset (torsdag er 17. mai)

Torsdag 7.6. kl 19: Gruppemøte, Rådhuset

Torsdag 30.8. kl 19: Gruppemøte, Rådhuset

Torsdag 11.10. kl 19: Gruppemøte, Rådhuset

Torsdag 15.11. kl 19: Gruppemøte – budsjettet, Rådhuset

Torsdag 6.12. kl 19: Gruppemøte, Rådhuset

Alle medlemmer i Frogn Venstre har møte og talerett på gruppemøtet.
Planen oppdateres løpende.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**