Studentboligene blir avgjørende for utviklingen i Bjørvika

Utviklingen av den nye bydelen i Bjørvika har vært blant Oslo Venstres kampsaker i mange år, og med vedtaket som ble fattet i bystyrets møte 14. desember kom et av de viktigste elementene i utbyggingsavtalen, studentboligene, endelig på plass.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


– Det har alltid vært viktig for Venstre at Bjørvika får en sammensatt og variert boligbebyggelse, med plass til mennesker i alle livsfaser. Vi vet at det ofte er studenter og ungdom som blir oversett når store utbyggingsprosjekter planlegges, og derfor er vi glade for at vi unngår en slik utvikling i Bjørvika, sier nestleder i byutviklingskomiteen, Espen Ophaug.

– Venstre har i lang tid vært en forkjemper for studentboliger generelt, og i Bjørvika spesielt, fortsetter Ophaug, og minner om at det var et initiativ fra Ola Elvestuen som fikk studentboligene inn i reguleringsforslaget for Bjørvika. Ophaug er overrasket over at Ap og SV i bystyret var villige til å sette studentboligene på spill ved å foreslå at disse ikke skulle regnes som oppfyllelse av utbyggingsavtalens bestemmelse om at minst 5% av boligene som bygges i Bjørvika skal være rimelige utleieboliger for ungdom.

– Oslo må som alle andre kommuner forholde seg til de avtaler som blir gjort med private utbyggere, og i store prosjekter som Bjørvika, hvor eierinteresser fort kommer i konflikt med byutviklingsperspektivet, er det spesielt viktig at man finner løsninger som ivaretar byens behov samtidig som man fremstår som en seriøs og forutsigbar avtalepartner, sier Ophaug, som ikke er overbevist om at studentboligene ville latt seg realisere dersom de ikke ble sett som en del av utbyggingsavtalen.

– Det er klart at et slikt vedtak som Ap og SV foreslo ville gitt langt svakere incentiver til å gjennomføre byggingen av studentboliger i Bjørvika. Utbyggingsavtalen inneholder en klausul om at vil kravet om rimelige utleieboliger vil falle bort dersom det ikke melder seg interessenter til en slik utbygging. Dersom studentboligene ikke ble ansett av bystyret som en oppfyllelse av denne delen av avtalen, er det derfor et helt åpent spørsmål om det hadde blitt noen boliger til ungdom overhodet. Men heldigvis fikk vi flertallet med oss. Venstre har med dette oppnådd gode resultater av vårt langsiktige arbeid med å få studentboliger inn som en sentral del av planene for Bjørvika, avslutter Ophaug.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**