De borgerliges budsjett vedtatt i Råde

– Vi har vedtatt et budsjett som skaper en skole for kunnskap og like muligheter, som gjør det enklere for bedriftene, som gjøre Råde litt mer klimavennlig og ikke minst som viser at det borgerlige samarbeidet ønsker å gi Rådesokningene varm velferd når de trenger det, sa Venstreleder Christian Holstad Lilleng etter endt budsjettdebatt i Råde torsdag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

 H, Frp og Venstres frontfigurer Rafshol, Stensrød og Lilleng fikk vedtatt sine partiers fellesbudsjett torsdag.

H, Frp og Venstres frontfigurer Rafshol, Stensrød og Lilleng fikk vedtatt sine partiers fellesbudsjett torsdag.
Foto: Elisabeth Krathe Steve

– Dette har vært en meget ryddig prosess. Samarbeidet V, H og Frp har vært forbilledlig og kommunens administrasjon har stilt seg til rådighet for alle mulige, og umulige spørsmål, fortsetter en strålende fornøyd Lilleng.

Ingen økning i eiendomsskatten
Han er spesielt fornøyd med at det borgerlige samarbeidet har holdt sine løfter om å ikke øke eiendomsskatten. — Det knøt seg i magen min da vi fikk høre historien til trebarnsmoren som reiste seg opp på folkemøtet i Saltnes i september. Hun hadde kr.6000,- i eiendomsskatt i dag og ville med Rådmannens forslag fått en økning opp til kr.10.500,- . Det er tøfft for en privatøkonomi som allerede er trang fra før. Det var vi i borgerlig samarbeid dønn enige om at vi ikke kunne tillate og nå som vi vil bli kvitt mye av det gamle overforbruket fra den gamle posisjonen så er håpet at vi kan senke eiendomsskatten allerede neste år.

Satsing på de yngste og eldste
Lilleng er også veldig glad for at det borgerlige samarbeidet vedtar et budsjett som prioriterer de eldste og de yngste. — Vi gjennomfører en stor IKT-satsning i skolene med mange nye smartsboards og pc’er, det blir en mye mer tilpasset opplæring for de skoletrøtte fordi vi gjenåpner det såkalte Tomb-prosjektet, vi bevilger 10 millioner kroner mer til omsorgssektoren enn de rød-grønne hadde i 2011, og ikke minst bevilger vi over 1 million mer til vikarer/ekstrahjelper slik at virksomhetene har muligheter til å opprettholde tjenestenivået selv om folk er borte fra jobb.

Verbaldelen staker ut kursen
Lilleng mener verbaldelen er et tydelig varsel på hvor de borgerlige vil ha Råde i fremtiden. — Vi skriver i verbaldelen at vi ønsker å selge kommunale eiendommer for 10 millioner kroner i 2012 for å enten betale ned gjeld eller å sette dem i fond til senere, vi vil ha på plass en næringsstragegi i løpet av 2012 slik at næringslivet får en mer forutsigbar hverdag, vi ønsker å løse plass- og arbeidsmiljøproblemene på skolene, og vi ønsker å få ordnet opp i reguleringsplan-problemene til kommunens lag og foreninger slik at disse kan konsentrere seg mer om aktivitet og mindre om administrasjon.

Totalbudsjettet for Råde kommune er for øvrig i overkant av 400 millioner kroner.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**