Idrettslaget må legge frem vedtatt prioriteringsliste

– Vi politikere skal ikke vedta hva et idrettslag skal gjøre, det må medlemmene i idrettslaget selv gjøre i felleskap gjennom vedtak, forklarer Venstres Christian Holstad Lilleng. — Derfor var det riktig av kommunestyret å gjøre om forslaget fra OK-utvalget angående medfinansiering av idrettslagets anlegg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

“Gamle matta” i Råde idrettspark.

I utgangspunktet hadde Utvalg for oppvekst og kultur innstilt at kommunestyret skulle vedta at det skulle bidra til å bytte underlaget på hovedmatten fra naturgress til kunstgress.

— Heldigvis oppdaget kommunestyret at vi var i ferd med å overstyre idrettslaget. I og med at det ikke foreligger noe vedtak med innstilling fra idrettslaget om at de prioritere kunstgresset foran for eksempel en utvidelse av flerbrukshallen, ny idrettshall i Saltnes eller å bygge inn tennisbanene for den sakens skyld, var det viktig og riktig å be idrettlaget om en prioriteringsliste før vi gjør et vedtak, fortsetter Holstad Lilleng

– Her er det snakk om mange penger, og da er det viktig både for idrettslaget selv og oss i kommunestyret at prosessen kvalitetssikres.

 CH Lilleng og de andre i kommunestyret vil ha prioriteringsliste fra idrettslaget før de gjør vedtak om støtte.

CH Lilleng og de andre i kommunestyret vil ha prioriteringsliste fra idrettslaget før de gjør vedtak om støtte.
Foto: SW Mork

Nytt vedtak i juni
Kommunestyret vedtok at idrettslaget senest juni 2012 skal fremme en prioritert liste som kommunestyret skal behandle og bevilge penger til ut ifra.

— Det er jo allment kjent at idrettslaget for eksempel har sprengt kapasitet i forhold til halltid i og med den store økningen i antallet håndball- og innebandyspillere de siste årene. Det er faktisk ikke sikkert det er kunstgress medlemmene deres vil prioritere når alt kommer til alt. Nå blir det opp til laget selv å ta en runde med sine medlemmer og be de prioritere hvor de mener det er størst behov. Det er mest fair; vi som kommunestyret skal ikke bestemme hva et lag skal prioritere, vi skal kun forsøke å hjelpe til i forhold til de tiltakene lagets medlemmer ønsker å prioritere, avslutter Holstad Lilleng.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**