Innfridde valgløfter

Samarbeidspartiene H, V, Krf og Sp innfridde sine valgløfter da de styrket skole og Plan- og bygg i budsjettet for 2012.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Hurum kommunestyre vedtok tirsdag 13. desember budsjettet for 2012 og handlingsplan for 2012 -2015.

Budsjettet er stramt og det var ikke rom for store endringer, men Samarbeidspartiene flyttet midler for å få til en styrking av to viktige områder som skissert i Hovtunavtalen, nemlig skole og Plan- og bygg.

 Skolene i Hurum får 3 millioner mer til tilpasset undervisning.

Skolene i Hurum får 3 millioner mer til tilpasset undervisning.
Foto: Microsoft

Skole blir styrket med totalt 3 mill. 2 millioner var satt av også i rådmannens forslag til budsjett, men Samarbeidspartiene omprioriterte ytterligere 1 mill.

Pengene skal brukes til tilpasset undervisning – deling og styrking. Tidlig innsats og tilrettelegging er viktig for å kunne redusere Hurums store andel av spesialundervisning.

– Skolen i Hurum har vært et nedprioritert område i forhold til bevilgninger når man sammenligner seg med andre kommuner, sier varaordfører Gunn-Torill Homme Mathisen (V).

– Målet til Samarbeidspartiene er en kraftig forbedring av resultatene innenfor trivsel og læring i skolen og da må det flere ressurser til.

Det blir en ny saksbehandlerstilling på Plan- og bygg i tillegg til at det blir satt av 1 mill. til kjøp av konsulenttjenester – mellom annet for å kunne fortsette reguleringsarbeidet i Sætre.
Det er dessuten nettopp ansatt en egen kommunalsjef som skal ha ansvar for alle store plansaker i tillegg til å være virksomhetsleder for Plan- og bygg.

 - Det må bli fortgang i byggesaksbehandlingen, sier varaordfører Gunn-Torill Homme Mathisen

– Det må bli fortgang i byggesaksbehandlingen, sier varaordfører Gunn-Torill Homme Mathisen
Foto: Finn Dale Iversen

– For å få til utvikling i kommunen er det viktig å få styrket denne avdelingen som av mange blir oppfattet som en flaskehals, sier varaordføreren.

– Denne styrkingen er helt nødvendig for å legge til rette for en betydelig vekst i boligbygging, næringsetablering, handel og antall innbyggere over hele kommunen, som jo er Samarbeidspartienes mål.

– Vi trenger flere skattekroner i årene som kommer for å klare utfordringene, avslutter hun.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**