Kyststi fra Flisvika til Randvik

Stian Lund (V) fikk flertall for sitt forslag om å se nærmere på muligheten til å etablere en ny universell utformet kyststi mellom Flisvika og Randvik. Bystyret bestemte torsdag at saken nå skal vurderes av komité for miljø og teknisk. Dermed er det første politiske vedtaket fattet og vi gleder oss til fortsettelsen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

 Det betyr mye for Risør å få etablert en universelt utformet kyststi fra Flisvika til Randvik sier Stian Lund (V)

Det betyr mye for Risør å få etablert en universelt utformet kyststi fra Flisvika til Randvik sier Stian Lund (V)
Foto: Runar Nes

Vi er kommet langt i utformingen av den sentrumsnære parken i Urheia hvor det er etablert toalett, badebrygger, akebakke og lysløype mm. På Finnøya er det under etablering et pilotprosjekt for rydding av øyene i Risørs fine skjærgård og på Sagjordet er det etablert friluftspark og areal til opptak og utsett av båter med servoceanlegg.

På Stangholmen er vi også godt i gang med planlegging av en unik sentrumsnær bypark i Risørs skjærgård med strandpromade, utsiktspunkt, badeplass, molo med ny havn, båtplasser og toalett/serviceanlegg mm. som en integrert del av Stangholmen Fyr & Restaurant og den store utescenen med et fint naturlig amfi.

I en sammenheng er det viktig å innlemme det naturskjønne friluftsområdet på Randvik i det bynære bruksområde for ytterligere å legge forholdene tilrette for Risørs beboere og besøkende. Skal Risør fremstå som attraktiv og tiltrekkende for såvel nye beboere og besøkende er det viktig å tenke flere tanker samtidig.

Jeg synes det er svært positivt at Stian Lund (V) fikk et positivt vedtak om kyststi fra Flisvika til Randvik sier leder i Risør Venstre Jan Einar Henriksen i en kommentar. Nå håper jeg at det blir oppnevnt positive og engasjerte personer til å delta i plankomiteen som skal se på muligheten for å etablere kyststien.

“Dette har jeg lyst til å være med på” sa Kåre Karlsen etter vedtaket i bystyret og det håper jeg han får en mulighet til. For dersom vi skal ha noe håp om å få på plass en for lokalsamfunnet så viktig kyststi må det være med positive og løsnings orienterte deltakere avslutter Henriksen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**