Risør bystyre – vi må alvorlig overveie å redusere antall ledere

Risør Venstre setter fokus på ledelse og mot arbeiderpartiets stemmer vedtok bystyret torsdag bl.a.: “Det synes i dag være et for høyt antall ledere i (Risør) kommunen, og det bør alvorlig overveies om ikke oimfanget over tid bør reduseres”. Forslaget ble vedtatt av Risør bystyre mot arbeiderparetiets stemmer.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

 Dag Jørgen Hveem (V) setter fokus på antal ledete i Rispør kommune - og bystyrets flertall er enig.

Dag Jørgen Hveem (V) setter fokus på antal ledete i Rispør kommune – og bystyrets flertall er enig.
Foto: Runar Nes

Forslag:
Bystyret ber rådmannen ha et kontinuerlig fokus på administrativ rasjonalisering og effektivisering av driften, med det siktemål å redusere administrative kostnader og få mer tjenestekvalitet ut av hver krone. Særlig viktig er høy kvalitet på tjenestetilbudet innenfor skole og oppvekst samt et anstendig og godt tilbud innenfor pleie- og omsorg i utvidet forstand.

Det synes i dag å være et for høyt antall ledere i kommunen, og det bør alvorlig overveies om ikke omfanget over tid bør reduseres.

Evaluering av organisasjonsendringene (vedtatt i bystyremøte i oktober 2010) står på planen i 2012. Den planlagte evaluering er imidlertid ikke til hinder for ovennevnte fokus, og heller ikke til hinder for eventuelle justeringer hvis rådmannen finner det hensiktsmessig ut fra ovennevnte formål. Det er naturlig at rådmannen har tett kontakt med kommuneorganisasjonskomiteen (som ledes av ordføreren) om ovennevnte.

Dag Jørgen Hveem
Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**