Vi skal gjøre det vi kan

“Vi skal gjøre det vi kan for å imøtekomme de ønsker som er lagt fram for utvidelse av hytte og brygge”. Nei, dette er ikke hentet fra Venstres program eller fra de borgerlige partiers samarbeidsavtale fra forrige bystyreperiode. Men det kunne det gjerne ha vært skriver Risør Venstres grupeleder Dag Jørgen Hveem.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

 Jeg håper ordførerens uttalelser i denne saken reflekterer holdninger i Risør Arbeiderparti som kan smitte over på andre saker av lignende art, selv om det ikke er kongelige søkere, uttaler Venstres gruppeleder, Dag Jørgen Hveem.

Jeg håper ordførerens uttalelser i denne saken reflekterer holdninger i Risør Arbeiderparti som kan smitte over på andre saker av lignende art, selv om det ikke er kongelige søkere, uttaler Venstres gruppeleder, Dag Jørgen Hveem.
Foto: Runar Nes

Vi skal gjøre det vi kan for å imøtekomme de ønsker som er lagt fram for utvidelse av hytte og brygge“.

Nei, dette er ikke hentet fra Venstres program eller fra de borgerlige partiers samarbeidsavtale fra forrige bystyreperiode. Men det kunne det gjerne ha vært. Dette kunne også ha vært uttalelser fra Venstres Stian Lund eller en av de øvrige borgerlige representanter i forrige periodes hovedutvalg.

Sitatet er hentet fra dagens AAB og er signert Ap-ordfører Per Lunden. Vi er helt enig i hans uttalelser, også når han sier at det er naturlig at det trengs mer soveplass, bl.a. av hensyn til besøk av venner og familie. Likeledes når ordføreren argumenterer for en tryggere og bedre brygge som ligger mindre værhardt til.

Venstres bystyregruppe støtter fullt ut at Risør kommune skal strekke seg langt slik at kronprinsfamilien kan få det godt tilrettelagt på Flatholmen, ut fra sine helt spesielle behov.

– Jeg håper ordførerens uttalelser i denne saken reflekterer holdninger i Risør Arbeiderparti som kan smitte over på andre saker av lignende art, selv om det ikke er kongelige søkere, uttaler Venstres gruppeleder, Dag Jørgen Hveem. Han tilføyer at dette i så fall vil være en kraftig kursendring i positiv retning fra Ap. – Når allmennhetens interesser er ivaretatt fullt ut, og hytte- eller boligeieres planer ligger innenfor rettslig holdbare rammer, bør vi strekke oss langt, ikke bare overfor kronprinsfamilien, avslutter Hveem.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**