Anne Stina Næss rektor og daglig leder av Kragerø Kunstskole

Elevene må ha kreativitet, skaperevne og vilje. De kommer ikke til å kjede seg, men det blir et spennende hardkjør, uttalte prosjektleder Anne Stina Næss iflg Kragerø Kunstskoles hjemmeside. Nå er Anne Stina Næss tilsatt på åremål som rektor og daglig leder ved Kragerø Kunstskole.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Iflg. Kragerø Kunstskoles hjemmeside ble Risør jenta Anne Stina Næss (37) tilsatt 15. desember 2011 og Risør Venstre stiller seg i rekken av gratulanter.

Det er også imponerende at et enstemmig vedtak i Kragerø kommunestyre så sent som 21.juni 2007 om å utrede og planlegge oppstart av en kunstskole, allerede er kommet så langt i sine bestrebelser om å nå målet.

Kanskje Risør kommune skulle evaluere hva som gikk galt da Risør for en tid tilbake mislykkes i å etablere en tilsvarende skole i Risør. Sammen med prosess erfaringene fra Kragerø kan det gi Risør nødvendig ballast dersom vi skal nå vårt mål om å få til en folkehøyskole i Risør. Det arbeidet må gripes fatt i nå om vi skal lykkes med det prosjektet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**