Årsmøte Sandefjord Venstre

Det innkalles til årsmøte i Sandefjord Venstre TIRSDAG 17. JANUAR KL. 18:00 på restaurant Primo Piano, Jernbanealléen 24.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Møtet er åpent for alle medlemmer av Sandefjord Venstre og Sandefjord Unge Venstre.

Dagsorden for årsmøtet:
1. Åpning/konstituering. Valg av referent og 2 representanter til å underskrive protokoll
2. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
3. Styrets årsberetning 2010
4. Regnskap 2011 og budsjett 2011.
5. Budsjett 2012
6. Årsberetning Bystyregruppa.
7. Valg
a) Leder
b) Organisatorisk nestleder
c) Politisk nestleder
d) Styremedlemmer: 3 styremedlemmer (minst to for 2 år)
e) Varamedlemmer: 3 varamedlemmer for 1 eller 2 år.
Styret konstituerer seg selv
f) Valgnemnd: 3 medlemmer for 1 år
g) Revisorer : 2 revisorer for 1 år
h) Utsendinger til Vestfold Venstres Årsmøte: 7 (? ) delegater.
8. Politiske resolusjoner.
9. Innkomne saker/organisastoriske saker.

Forslag til politiske resolusjoner sendes politisk nestleder Karin Virik ([email protected]) innen 10. januar.

Av hensyn til serveringen er det fint om du gir beskjed om du kommer til Tor Homleid ([email protected] eller tlf: 93424806).

Last ned årsmøtepapirer her:
Styrets årsberetning
Årsberetning fra bystyregruppa

Sykkel

Foto: Steinar Hvitstein

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**