Velkommen til årsmøte!

Vi ønsker alle Venstre-medlemmer hjertelig velkommen til årsmøte på Tangen Videregående skole, mandag 16. januar, klokken 18.00. I tillegg til de ordinære årsmøtesakene, blir det politisk debatt med invitert innleder.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Som innleder til debatten får vi besøk av Odd Inge Uleberg, som er journalist i Fædrelandsvennen. Han vil holde en innledning om Kristiansandspolitikken i etterkant av høstens kommunevalg.

Ellers har årsmøtet følgende tentative dagsorden/saksliste:

1. Innledning ved journalist i Fædrelandsvennen, Odd Inge Uleberg. Tema: “Kristiansandspolitikken og Venstre etter kommunevalget”. Påfølgende diskusjon.
2. Konstituering
3. Årsmelding fra styret
4. Årsmelding fra bystyregruppa
5. Regnskap for 2011
6. Kontingent
7. Budsjett for 2012
8. Innkomne saker
9. Valg av styre
10. Valg av utsendinger til Agder Venstres årsmøte
11. Valg av valgkomité for neste årsmøte
12. Politiske uttalelser

Innkomne saker og forslag til politiske uttalelser må være styret i hende skriftlig innen søndag 8. januar.

Hilsen styret i Kristiansand Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**