Nicolai Thorsen Staurvik ny Unge Venstre-leder i Aust.-Agder

Det nyvalgte styret i Aust-Agder Unge Venstre er: Nicolai Thorsen Staurvik (leder), Jacob Handegard (nestleder og sekretær), Celina Wien Dragseth (kasserer).

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Ta gjerne kontakt med styremedlemene. Her er adressene.

Referat fra oppstartsmøte for
Aust-Agder Unge Venstre
TIRSDAG 20.12.11, 17.00 — 19.00, VED DAHLSKE VGS., GRIMSTAD.
Tilstede:
Kjetil Nyjordet, Cedrik Andersen Lyngroth, Celina Wien Dragseth, Peter Nicolai Aashamar, Jacob Handegard , Nicolai Thorsen Staurvik

Observatører:
Hans Antonsen (Ordfører i Grimstad Kommune), Øystein Haga (Fylkestingsrepresentant i Aust-Agder), Hanne Kvilhaugsvik (1. nestleder i Unge Venstre)

Møtestart klokken 17.00

Innledning ved Øystein Haga og Hans Antonsen

Fylkestingsrepresentant Øystein Haga innledet med å snakke om Venstre sin ideologi. Haga snakket deretter om hvorfor han endte opp med partiet Venstre og generelt om å være politisk aktiv. Ordføreren i Grimstad, Hans Antonsen, fortalte deretter om hvordan lokalpolitikken i Grimstad fungerer i øyeblikket og om veien videre. I felleskap fortalte Haga og Antonsen om hvor viktig det er å ha et Unge Venstre fylkeslag og etter hvert også kommunelag.

Briefing om Unge Venstre ved Hanne Kvilhaugsvik
1. nestleder i Unge Venstre, Hanne Kvilhaugsvik, fortalte om Unge Venstres verdier og ambisjoner for det norske samfunnet, Venstres og Unge Venstres historie, EU og Venstre og Unge Venstre sine internasjonale syn. Kvilhaugsvik fortalte også om hvorfor det er viktig å engasjere seg gjennom arrangementer i politisk regi.

Valg av nytt fylkeslagsstyre
Leder Kjetil Nyjordet varslet sin avgang og nytt styre ble valgt, det ble samtidig enighet om å forsøke å skape lokallag i Grimstad, Arendal og Lillesand.

Nytt styre i Unge Venstre Aust-Agder:
Nicolai Thorsen Staurvik (leder), Jacob Handegard (nestleder og sekretær), Celina Wien Dragseth (kasserer).

Møte hevet klokken 19.00

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**