Velkommen til årsmøte!

Lørenskog Venstre avholder årsmøte 2012 torsdag 26.januar kl.18-20, med innledning om “Befolkningsvekst & det gode samfunn”og felles middag i etterkant av årsmøtearrangementet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Lørenskog Venstre inviterer herved til årsmøte torsdag 26. januar kl. 18-20.
Både medlemmer og andre interessenter er hjertelig velkomne!

Sted: Thon Hotel Triaden

Det blir en innledning om Venstres visjoner for et Akershus i vekst . Hvordan oppnår vi gode samfunn med en slik befolkningsvekst?

I etterkant av årsmøtet, kl. 20, er det lagt opp til middag for årsmøtedeltakere (NB: Etter forhåndspåmelding!)

Frist for innsending av forslag/saker til behandling skal være styret i hende senest fredag 20. januar.

Saksliste for årsmøtet 2012:

• Årsmelding for lokallaget
• Årsregnskap
• Vedtak om medlemskontingent
• Fylkesstyrets forslag til mål og strategier – behandling og uttalelser
• Valg av styre og lokallagsleder

Ved oppstart av møtet velges møteleder og referent, samt en redaksjonskomité for politiske uttalelser.

(Sist oppdatert 15.januar 2012)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**