ÅRSMØTE

MÅNDAG 16.01.2011, KL. 19.00.
Linahagen kafe, Solvorn.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


ÅRSMØTE

MÅNDAG 16.01.2011, KL. 19.00.
Linahagen kafe, Solvorn.

SAKLISTE:
1. Godkjenning av innkalling
2. Godkjenning av sakliste
3. Val av møteleiar
4. Val av skrivar
5. Val av redaksjonsnemnd
6. Årsmelding frå styret
7. Rekneskap
8. Godtgjersle leiar for 2010 og seinare
9. Årsmelding komunestyregruppa
10. Tema
a. Orientering frå representant frå Fylkespartiet.
b. ?
(innleiing og oppsummering)
11. Kultur- og matøkt
12. Eventuelle fråsegner.
13. Fastsetjing av medlemskontigent.
14. Evt. saker til vedtak (framlegg frå medlemar og styret)
15. Val:
1. 2 nye styremedlemar for 2 år.
2.. Evt. nye styremedlemar for 1 år.
3. Leiar.
4. Varamedlemar (inntil 5 personar i rekkjefølgje).
5. Evt. VO-utval.
6. Revisorar (1 evt. 2 personar som ikkje er medlem/varamedlem til styret og evt. VO-utval)
7. Valnemnd for neste årsmøte.
8. Utsendingar til årsmøte i Sogn og Fjordane Venstre.

TIDSPLAN:
Eg tek sikte på at vi gjer oss raskt ferdig med sak 1-7 og helst sak 8 og 9 til ca. kl. 20.30. Deretter matpause. Håpar (kalkulerer med) at Tordis tek med gitar og legg inn nokre allsangar.

For styret
Jon Ove

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**