Innkalling til årsmøte

Gode Venstre venner og kollegaer.
Etter en fin jule og nyttårstid er hverdagen kommet igjen og det er på tide å tenke på årsmøtet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Venstre - Norges eldste og beste parti. Det grønne partiet med de sosialliberale menneskene

Foto: Venstre ©

Gode Venstre venner og kollegaer.

Etter en fin jule og nyttårstid er hverdagen kommet igjen og det er på tide å tenke på årsmøtet.

Herved innkalles det til årsmøte i Songdalen Venstre.
Tid: Mandag 23 Januar kl. 19.00.
Sted: Hos Oddbjørg Salthaug, Prestebakken 28, 4645 Nodeland. (På Rismyr.)

foreløbig saksliste: (Endringer kan forekomme.)

1. Godkjenning av innkalling
2. Referat fra forrige årsmøte
3. Årsrapport om lokallaget
4. Regnskap / budsjett
5. Valg av nytt styre for Songdalen Venstre
6. Utsendinger til årsmøte i Agder Venstre som i år holdes i Lindesnes.
7. Uttalelser til årsmøtet i Agder Venstre.
8. Planer / aktiviteter for 2012 – årshjul.
9. Eventuelt.

Enkel servering!

Gamle og nye medlemmer er hjertelig velkomne.

Alle møter i Songdalen Venstre er åpne for publikum og tilhørere.

Nodeland, 3. Januar 2012
Ann Osaland
Leder
Songdalen Venstre
Mobil: 45213797

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**