Det liberale sentrum

– Gjennom hele vår historie har Venstre jobbet for demokratiske og sosiale reformer, skriver Venstre-nestleder Helge Solum Larsen i denne kronikken. – Dette er verken konservativt eller høyrevridd, det er liberalt og radikalt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Helge Solum Larsen

Helge Solum Larsen
Foto: Bård Ek

Venstre legger fram en egen klimamelding, mens regjeringen daglig sprer usikkerhet om klimaforliket. Vi målretter fattigdomssatsingen der regjeringen har gitt opp hele fattigdomskampen. Og vi jobber for en lettere hverdag for noen tusentalls ureturnerbare, papirløse flyktninger i Norge der regjeringen ligger i hard konkurranse med Frp om å ha den tøffeste retorikken i asylpolitikken. Er det dette Arbeiderpartiets Håkon Haugli tenker på når han i Dagsavisen (27/12-2011) beskriver hvordan Trine Skei Grande har «flyttet Venstre mot høyre»?

Antakelig er det ikke det. I stedet kritiserer han Margaret Thatcher, Ronald Reagan og «den ukontrollerte økonomiske liberalismen», som om dette har noe med Venstre å gjøre. Den europeiske politiske liberalismen har alltid vært sosialt innrettet, og de fleste liberale partiene i Europa vil uten videre beskrive seg selv som sentrumspartier.

At Haugli samtidig kritiserer Venstres arbeid for personvern og ytringsfrihet får vi la stå som en del av den samme agitasjonen. Venstre stemte imot datalagringsdirektivet Haugli var med på å tvinge gjennom. Vi har hele tiden vært tilhenger av å fjerne blasfemiparagrafen. Og nå har vi også et forslag liggende i Stortinget om å grunnlovsfeste retten til religionskritikk.

Gjennom hele vår historie har Venstre jobbet for demokratiske og sosiale reformer, som stemmerett, barns rettigheter, arbeidsledighetstrygd og folketrygd — iblant med Arbeiderpartiet på laget. Dette er verken konservativt eller høyrevridd, det er liberalt og radikalt. Derfor skiller vi oss også fra den grenen som beskrives som «liberalistisk», en enøyd og gammeldags ideologi med økonomisk frihet som sitt eneste mål.

Det er et skille Haugli nok er klar over, men som han helst ser bort fra. Arbeiderpartiet har lagt planen fram mot stortingsvalget i 2013: Liberale Venstre skal klistres så tett opp mot Fremskrittspartiet og det ytterste høyre som mulig. For Hauglis del er det godt det nesten er to år igjen. Forsøket hans så langt tyder på at han kan trenge litt øvelse.

Helge Solum Larsen
Nestleder Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**