Endelig rapportering på miljøstatus

Heretter skal Hurum kommunes årsberetning inneholde miljøstatus for kommunens virksomhet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Det er klart etter at kommunestyret fattet vedtak om dette i sitt møte 13. desember.

Denne saken tok Venstre opp allerede i 2008 gjennom en interpellasjon fremmet av Geir Stave. Daværende ordfører Anne Hilde Rese var positiv, men ingenting skjedde. I 2012 blir rapportering på miljøstatus endelig en realitet.

For å gi en samlet miljøstatus må det først defineres hvilke miljømål det skal rapporteres på og deretter etableres system for innhenting av data. Dette er ikke på plass på det nåværende tidspunkt.

En annen forutsetning er en klima- og energiplan. Dette hadde ikke Hurum i 2008, men det har kommunen nå.

-Dette er en viktig sak, sier kommunestyrerepresentant Geir Stave (V).

Geir Stave er leder i Buskerud Venstre

Foto: Tove Kristiansen

– Kommunene er en svært viktig aktør i arbeidet med å redusere klimagassutslippene og for å nå de målene for reduksjoner i klimagassutslippene som Stortinget har vedtatt i forbindelse med behandlingen av St.meld. nr. 34 (2006-2007) Norsk klimapolitikk.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**