Årsmøte

Det vil bli avholdt årsmøte onsdag 18. januar kl 19.00

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Møte vil bli i formannskapssalen.

Foreløpig saksliste:
Saksliste:
1. Innkalling og saksliste
2. Valg av møteleder og referent
3. Årsmelding
4. Regnskap
5. Kontingent
6. Budsjett
7. Rapport fra kommunestyregruppen
8. Årsmelding fra VO-utvalget
9. Innkomne saker
10. Valg

Saker man vil ta opp på årsmøte sendes styret inne 11. januar

Styret

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**