Årsmøte i Drammen Venstre

Årsmøtet i lokallaget avholdes 20. januar. Alle medlemmer er velkommen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Foreløbig saksliste Årsmøte i Drammen Venstre fredag 20 januar kl. 17.30-
Sted: Rådhuset i Drammen møterom Ypsilon

MERK: Frist for innsendelse av forslag til uttalelser eller saker som ønsker å behandles på årsmøtet settes til 15. januar kl. 12.00 sendes på epost til [email protected]
Saker fremmet etter denne dato krever 2/3 flertall for å realitetsbehandles

1. Åpning og konstituering
2. Valg av ordstyrer, protokollunderskrivere og referent
3. Godkjenning av innkallelse og saksliste
4. Godkjenning av dagsorden og program for møtet
5. Politisk debatt
a) Drammen Venstres rolle i posisjon eller opposisjon, innledning ved Ståle Sørensen
b) Venstres helsepolitikk, innledning ved Kjell Hausmann
c) Eventuellt, generell politisk debatt

6. Styrets årsmelding
7. Regnskap
8. Budsjett for det nye året (eventuell gi styret fullmakt
9. Politiske uttalelser

Valg:
10. Valg av nytt styre i Drammen Venstre
11. Valg av 8 delegater pluss varadelegater til fylkeslagets årsmøte 18-19. februar
12. Valg av revisor
13. Valg av lokal valgkomitè, minimum tre personer.
14. Drammen Venstres forslag til representanter i styret til Buskerud Venstre. Forslag voteres over på årsmøtet og oversendes Buskerud Venstres valgkomitè
15. Valg av to kandidater og to vara som utsendinger til Venstres landsmøte
16. Avslutning

Vi tar sikte på å avslutte kvelden på en av byens puber.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**