Telemarksforskning: Kommuner med mye kultur er ikke mer attraktive som bosted enn komuner med mindre kultur!

Med bakgrunn i at Norsk kulturindeks 2011 nå gir et kvantitativ mål på kulturbruk og kulturaktivitet i norske kommuner, utforsker notatet fra Telemarksforskning om det er noen sammenheng mellom kvalitetsnivået og hvor attraktive kommuner og regioner er for tilflytting.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

 Turisme er en lagkonkurranse sier Kittel Gjernes (V)

Turisme er en lagkonkurranse sier Kittel Gjernes (V)
Foto: Runar Nes

Sett i lys av rådende oppfatninger i norsk regionalpolitikk, mener Telemarksforsking at resultatet er oppsiktsvekkende.

Vi mener at resultatene fra våre anayser viser at kultur ikke er en viktig drivkraft for bosettingsattraktivitet, dersom vi definerer attraktivitet til det å trekke til seg tilflyttere, eller redusere utflytting. Dersom kultur er en viktig faktor for hvor folk flytter, ville vi ha funnest spor av dette i analysene vi har gjort fremgår det av notatet fra Telemarksforsking.

Jeg har akkurat mottatt notatet og har så langt bare skumlest notatet, som så langt helt klart rokker med noen gjeldende oppfatninger sier leder i Risør Venstre, Jan Einar Henriksen i en kommentar. Uavhengig av notatet mener jeg kultur er viktig for alle som bor i Risør og for meg er kultur et av alle tannhjulene som må være på plass for å få til økt næringsutvikling og derigjennom økt bosetting i Risør avslutter Henriksen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**