Må måle luft

Ifølge Klima- og forurensingsdirektoratet er Lillesand et av få områder i Norge med høyt innhold av svoveldioksid i lufta. Innbyggere er urolige for konsekvensene, og Venstre mener vi må ha bedre kunnskap.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


6 september i fjor sendte Venstre en epost til Lillesand kommune hvor vi spurte om kommunen har ansvar for å følge opp lokal forurensning av luft. Svaret kom den første uka i 2012.

“Veiledning til forskrift om lokal luftkvalitet” sier at kommunen er forurensningsmyndighet. Kommunen har ansvaret for etablering av målestasjoner i nærområdene, gjennomføring av målinger/beregninger, tiltaksutredninger og
rapportering av data om luftkvaliteten.

Selv om det ikke er noen tvil om ansvaret, er det likevel en spenning knyttet til de signalene som nå kommer fra kommunen. Venstre håper at gjennomføring av målinger skal sikre folk god informasjon, den må av alle parter oppleves som relevant og noe man kan stole på. Sist men ikke minst – den må gi kunnskap om lokal luftforurensning og brukes til å bedre luftkvaliteten.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**