Årsmøte i Tromsø Venstre

Det innkalles herved til årsmøte i Tromsø Venstre 26. januar 2012 kl. 19.00

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Sted: Rådhuset, Formannskapssalen.

Saksliste:
1. Åpning og konstituering
– valg av møteleder, referent, tellekorps og to til å underskrive protokollen
2. Godkjenning av innkalling
3. Årsmelding fra styret
4. Regnskap 2011, budsjett og handlingsplan 2012
5. Vedtekter
6. Valg av nytt styre og valgkomité
7. Valg av utsendinger til fylkesårsmøtet
8. Politiske uttalelser til fylkesårsmøtet
9. Innkommende saker
a) offentlige kart og geodata – gratis for innbyggerne. Saksfremlegg og forslag til vedtak ligger på våre nettsider.

De øvrige sakspapirer blir delt ut på årsmøtet, men de kan fås på forhånd ved henvendelse til Irene Dahl.

Vel møtt!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**