Mange positive tilbakemeldinger

Da poltikere forleden var på besøk ved ulike kommunale enheter kom det mange positive tilbakemeldinger med klar referanse til forrige periodes politiske flertall. Midler til opprusting av muskikkrom og andre fagrom var ett eksempel, tekniske hjelpemidler til løfteutstyr på sykehjem et annet og utstyr til Hope skole et tredje.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

 De positive tilbakemeldinge vi fikk ved de ulike kommunale enhetene er en klar anerkjennelse av at koalisjonen fattet mange viktige og gode vedtak i forrige periode sier Stian Lund (V) i en kommentar

De positive tilbakemeldinge vi fikk ved de ulike kommunale enhetene er en klar anerkjennelse av at koalisjonen fattet mange viktige og gode vedtak i forrige periode sier Stian Lund (V) i en kommentar
Foto: Runar Nes

Tilbakemeldingen fra Teknisk hvor de ansatte var kjempefornøyd med mye nytt utstyr var også et godt eksempel på de mange positive bevillinger som det forrige bystyreflertallet sørget for å gjennomføre.

Kanskje bildet av det forrige bystyreflertallet er mer nyansert enn det journalisten i Aust Agder Blad maktet å formidle til sine lesere?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**