Råde Venstres nye styre

Det ble tre forandringer i styret i Råde Venstre etter årsmøtet tirsdag. Martin Thyrum og Kjell Andre Holstad Aasheim gav seg som styremedlemmer for denne gang, mens Kristine Andresen, Mathilde Melkerud og Alexander Ski Aasberg er nye. Valget av Råde Venstres delegater til fylkesårsmøte førte til at lokallaget faktisk er representer med hele fem personer på fylkesårsmøtet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Et eksempel på t-skjorte logo i nettbutikken

Foto: Privat

Det lå ingen dramatikk i avgangene til verken Thyrum eller Holstad Aasheim. – Martin ønsket å slippe til yngre krefter etter to år i styret, mens årsmøtet mente partiets kommunestyremedlemmer og utvalgsmedlemmer skulle få konsentrere seg om det arbeidet og slippe å ha andre verv ved siden av, forklarer lokallagsleder Christian Holstad Lilleng etter endt årsmøte.

Spennende nyvalgt trio
Kristine Andresen og Mathilde Melkerud er direktevalgte av årsmøtet, mens Alexander Ski Aasberg er styremedlem i kraft av å være leder av Råde Unge Venstre. – Dette er en meget spennende trio som vil være friske pust inn i lokallagsstyret, forteller en forventningsfull lokallagsleder.

Camilla HC Hagmann fortsetter i styret men tar steget opp fra å være styremedlem til å være nestleder i lokallaget. Christian Holstad Lilleng ikke var på valg og har et år igjen som leder, mens Reidun Sørlie ei heller var på valg og har et år igjen som styremedlem.

 Erik Halvorseth, en av hele fem delegater fra Råde på årets fylkesårsmøte.

Erik Halvorseth, en av hele fem delegater fra Råde på årets fylkesårsmøte.
Foto: CHL

Fem rådesokninger til fylkesårsmøtet
Årsmøtet har også som en av sine faste poster å velge delegater til fykesårsmøtet. Her ble Jan Erik Kjernsbekk, Mathilde Melkerud og Erik Halvorseth valgt siden Råde pga sin valgoppsluttning og medlemsvekst har gått fra et til tre mandater siden i fjor. Råde blir faktisk representert med hele fem delegater, da Alexander Ski Aasberg er delegat for Råde Unge Venstre og Christian Holstad Lilleng er med i kraft av sitt verv som politisk nestleder i Østfold Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**