Venstre og kunstgress i Råde

Etter kommunestyrets kunstgressvedtak på siste kommunestyremøte har det vært full forvirring rundt hva kommunestyret mener. La det være sagt med en gang: Råde Venstre er for kunstgress i Råde.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

 Råde Venstre gikk til valg på å etablere kunstgress ved skolene i Råde.

Råde Venstre gikk til valg på å etablere kunstgress ved skolene i Råde.
Foto: CHL

– Som ordfører Rene Rafshol understreket i media i romjulen, så ønsker ikke vi politkerne å legge seg opp i idrettslagets prioriteringer, slik mange har hevdet. Flere i idrettslaget tolket dette som en sterk føring i retning av hva de skulle prioritere i sin anleggsutvikling, men det er en helt feil tolkning, forteller Venstreleder Christian Holstad Lilleng.

– Som tidligere leder/tillitsvalgt på alle nivåer ville jeg fått til et vedtak på et årsmøte i forhold til en slik enorm investering. Hvordan idrettslaget gjør dette er helt opp til dem, men vi i kommunestyret ønsker altså et vedtak som sier noe om hvilket anlegg de prioriterer høyest av de anleggsplanene som ligger innfor en gitt tidsramme definert av laget selv. Hva dette blir er helt opp til lagets medlemmer og så skal vi gjøre alt som ligger i vår makt for å hjelpe til med å realisere disse planene, fortsetter Lilleng.

Gikk til valg på realisering av kunstgress
– Jeg må innrømme at jeg ble litt lei meg da jeg fikk til dels krasse reaksjoner fra enkelte ledere i idrettslaget på hva de trodde var bakgrunnen på vedtaket i kommunestyret. Hadde de lest valgprogrammene før høstens valg ville de visst at vi i Råde Venstre faktisk gikk til valg på å "etablere kunstgressbaner med undervarme i tilknytning til skolene" (sitat Råde Venstres valgprogram for 2011-2015). Nå er signalene fra idrettslaget at det nok blir for dyrt med undervarme, men ønsker idrettslagets medlemmer kunstgress så kan de faktisk hjelpe Venstre med å huke av for ennå et innfridd valgløfte, smiler Lilleng.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**