Venstre vil vite konsekvensen av skolekuttene

Kuttet i skolebudsjettet på 4 millioner kan sammen med omfordeling mellom skolene strippe tilbudet på Drøbak og Dyrløkkeåsen ned til lovlig minimumsstandard, skriver Amta. Venstres Anne-Lisbeth Simonsen ber rådmannen utarbeide en redegjørelse for kuttene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Frognskolen fikk i budsjettet H-Frp-Sp vedtok for 2012 et kutt på 2,75 millioner, i tillegg til en reduksjon i rammen på 1,25 millioner som følge av færre elever, totalt 4 millioner. Samtidig gjennomføres en omfordeling av rammen mellom skolene for å satse på ungdomsskolen.

I Amta 17.01. redegjør Utdanningsforbundet og rektor for konsekvensen av dette kuttet for Drøbak skole, der budsjettet må kuttes med omkring 10 prosent. Dyrløkkeåsen skole er i omtrent samme situasjon, så vidt vi forstår av artikkelen.

Anne-Lisbeth Simonsen

Foto: Ivar Ruud Eide

-Vi frykter særlig at tilbudet til elever i gråsonen blir dårligere, sier Simonsen, som peker på at det kan bli enda dyrere hvis ikke problemer fanges opp tidlig.

Venstre har allerede advart mot dramatiske konsekvenser av dette kuttet, men regner med at det er nytt for de fleste at utslaget blir så mye som 10 prosent på enkelte skoler.

-I lys av dette håper vi alle partier ser behov for å se nærmere på situasjonen, sier Simonsen. Vi har merket oss at Høyre i et innlegg i Amta påpekte at de vil følge med på situasjonen.

Venstre ønsker at Rådmannen utarbeider en detaljert, skriftlig redegjørelse for de kutt som må gjennomføres på de enkelte skoler, blant annet når det gjelder stillinger, når det gjelder tilbud til svake elever eller elever i gråsonen, og når det gjelder ekstra satsing på matematikk, lesing og annet.

-Redegjørelsen må legges frem for behandling senest i forbindelse med første tertialrapport, og skal inneholde beregninger av hvilke tilleggsbevilgninger/omdisponeringer på budsjettet som er nødvendige for å unngå de enkelte kutt, sier Simonsen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**