APs U sving

Buskerud AP biter i gresset og innser at en plassering av et nytt sykehus på Bragernes byr på enorme utfordringer, de lanserer derfor en ny evaluering av tre alternative lokasjoner til beliggenhet: Sundland, Ytterkollen og Øvre Eiker.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Det er hyggelig at AP tar Venstres argumenter til etteretning og innser at her må det andre alternativer til enn Bragernes dersom vi skal få et nytt sykehus. Vi i Venstre ønsker AP velkommen etter og synes det er gledelig de lytter til våre argumenter, men stiller oss sterkt uforstående til at Drammen AP stemte imot Venstres forslag i bystyret om å starte en utredning av Sundland umiddelbart. Hadde dette blitt vedtatt ville Drammen stillt mye sterkere i konkurranse med omkringliggende kommuner og vi ville tapt lite tid.

Sykehuskorridor

Foto: © Lucian Coman | Dreamstime.com

Tilbake til start
Slik situasjonen nå foreligger sørger AP for å bringe situasjonen tilbake til start, stokker kortene og legger kabalen på nytt. Det er høyst beklagelig.
Venstres forslag er å evaluere minst tre alternativer i Drammen eller i umiddelbar nærhet til byen for å sikre et områdesykehus her. Sundland /Gulskogen utpeker seg som et meget realistisk, billig og bærekraftig alternativ. Vi er overbevist om at sykehuset vil havne der dersom fornuften fikk bestemme. Men det finnes også andre tomter i Drammen eller i nærheten av Drammen som er interesante og som bør evalueres. Vi i Venstre har hatt som primære mål at sykehuset lokaliseres på en fremtidsrettet, miljømessig måte i nærhet av Buskeruds største by.

Innser man tok feil

Vi anser Bragernes som dyrt, urealistisk og dårlig og det beste alternativet dersom man IKKE ønsker sykehuset til Drammen. Man får ikke sykehus fra staten ved å selge inn den dårligste tomta vi har for formålet.
Drammens politikere både fra Høyre og AP har spillt falitt. De har ikke satt seg godt nok inn i sakens kjerne. Det virker ikke som de har lest mulighetstudien for Bragernesalternativet og de har gjennom hele prosessen vist en pinlig mangel på kunnskaper. Resultatet er å lese i Buskerud APs u-sving av et forslag; man innser man tok feil og man ender med å forsure hele prosessen videre ved å rykke tilbake til start.
Men APs u-sving er tross alt mer sympatisk enn Høyres stødige kurs rett frem utfor stupet.

Ståle Sørensen

Foto: Torbjørn Tandberg

Ståle Sørensen
Drammen Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**