Uttalelse fra årsmøtet: Endelig sammen om Sundland!

Drammen Venstre ber igjen kommunen komme igang med en utredning av Sundland, for å hindre at andre kommuner får et forsprang i arbeidet med alternative tomter.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Drammen Venstre ber igjen om utredning av Sundland som sykehustomt. Myndighetene krever alternative utredninger, som kvalitets- og kostnadssjekk til bygging på eksisterende tomt. Venstre mener kommunen bør starte utredning av Sundland straks, blant annet for å vise Helse- og omsorgsdepartementet at det er gode alternativer til Bragernes, i Drammen. Kommer Drammen bakpå nå, mister vi sykehuset.

Ett år etter at Drammen Venstre presenterte Sundland som sykehustomt, blir nå området aktuelt for større deler av det politiske liv. Torsdag kom det fram at myndighetene krever to alternative tomteutredninger, til bygging på eksisterende tomt. Drammen Venstre vil presse på for at sykehuset ikke forsvinner ut av kommunen og ber Drammen starte egen utredning av Sundland.

Venstres egen utredning av Sundland som alternativ, viser at sykehuset kan bygges på nærmere halve tiden og med en besparelse på opp til 3 mrd kroner. En bygging på Sundland vil være bedre for ansatte og pasienter, det vil redusere trafikk i sentrum og bidra til bedre sentrumsutvikling. Bygging på Sundland vil være beste alternativet for både Buskerud befolkning og Drammens befolkning.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**