Arild Berge med interpellasjon om åpenhet til kommunestyret i Søgne den 26. januar 2012

Iinterpellasjon
til kommunestyremøtet i Søgne kommune 26.1.2012.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Ordfører,

Det vises til undersøkelsen Åpenhetsindeksen 2011, utført av Norsk Presseforbunds Offentlighetsutvalg og referert på Norsk Journalistlags hjemmesider.

Til sammen får kommunen 7 av18 mulige poeng. Dette viser et potensiale for forbedring. Mange av disse forbedringene kan gjøres med små grep og uten store kostnader.

Arild Berge

Arild Berge
Foto: Redaksjonen

For Venstres del er åpenhet et viktig demokratisk poeng. Kommunen er til for borgerne, og innbyggerne skal ha anledning til å kontrollere styret. Det er også et selvstendig poeng at kommunens systemer skal være enkle og tilgjengelige for borgeren, og at nettsidene skal yte borgeren enkel og god hjelp.

Vil ordføreren ta initiativ til å forbedre kommunens resultater på indikatorene på Åpenhetsindeksen 2011, slik at åpenheten bedres og kommunens score økes neste år?

Søgne, 19. Januar 2012

Arild Berge

Forslag til vedtak:
Kommunestyret går inn for en gjennomgang av kommunens rutiner og nettpraksis i henhold til resultatene i Åpenhetsindeksen 2011.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**