Kommunesammenslåing utredes i år

Så er det vedtatt. Formannskapet i Hurum vil utrede kommunesammenslåing med Røyken i år. Formannskapet i Røyken vil mest sannsynlig fatte samme vedtak når de får saken på bordet 31. januar.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Det var i forbindelse med økonomi- og handlingsplan for 2011 at det følgende vedtak ble fattet: Kommunestyret ber rådmannen vurdere sammenslåing av Hurum og Røyken kommuner.

Saken var oppe til politisk behandling i formannskapet 24. januar. Flertallet i formannskapet med representanter fra Høyre og Venstre stemte for å utrede, mens Arbeiderpartiet stemte imot.

Fakta, ikke bare følelser og synsing
Venstre flagget i valgkampen at man var positive til en eventuell kommunesammenslåing, men ikke nødvendigvis for enhver pris.

Varaordfører Gunn-Torill Homme Mathisen (V) syns det er bra at vi nå får en utredning.

 Fornøyde venstrepolitikere.

Fornøyde venstrepolitikere.
Foto: Finn Dale Iversen

– En grundig utredning utført av en ekstern part vil gi oss et faktabasert grunnlag til å vurdere om vi er best tjent med å slå oss sammen med Røyken eller fortsette som to selvstendige kommuner. En beslutning om kommunesammenslåing må være basert på fakta og ikke bare følelser, synsing og hva man tror, sier hun.

Tidligere gruppeleder i Venstre, Marianne Arctander, som har jobbet for kommunesammenslåing i flere år, er glad.

– Ja, jeg er svært fornøyd med vedtaket. Jeg tror det er mange fordeler med en eventuell sammenslåing, ikke minst når det gjelder bedring av tjenestetilbudene til innbyggerne. Men dette får vi svar på i utredningen, sier hun.

I følge framdriftsplanen legges det opp til at utredningen fullføres i 2012 og en rådgivende folkeavstemming blir avholdt i forbindelse med stortingsvalget i 2013. Dersom man skulle velge å slå sammen kommunene, så vil dette kunne skje i 2015 – da er det kommunevalg og man vil kunne velge et felles kommunestyre. Å gjennomføre en folkeavstemning utenom ordinære valg, vil være forbundet med en stor ekstrakostnad.

MÅL FOR UTREDNINGEN
Utredningen har som mål å gi et bilde av fordeler og ulemper knyttet til sammenslåing av kommunene Røyken og Hurum sett i forhold til om de fortsetter som to selvstendige kommuner. Spesielt er vi ute etter å vekte dette opp mot fremtidig økonomiske rammeoverføringer, økonomisk effektivitet, den demokratiske dimensjon og kvaliteten på tjenestene rettet mot våre innbyggere.

Etter behandling i de to formannskapene kommer saken til kommunestyrene. Det er ingenting som tilsier at utfallet blir anderledes der.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**