Nytt styre i Songdalen Venstre

Mandag 23. januar holdt Songdalen Venstre årsmøte på Rismyr. Der ble valgåret 2011 oppsummert, og nytt styre ble valgt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Ann takker for seg som leder av Songdalen Venstre og ønsker Jone velkommen som ny leder.

Foto: Stein Inge Dahn

Etter at årsrapporten ble lest opp og regnskapet for 2011 ble lagt fram valgte vi nytt styre. Det nye styret ble som følger:

Leder: Jone Nikolai Nyborg
Nestleder og kasserer: Ann Osaland
Sekretær: Karianne Øien Andreassen
Styremedlemmer: Oddbjørg Salthaug og Torbjørn Ågren

Utsendinger til Agder Venstre sitt årsmøte i Lindesnes lørdag 4. februar ble:

Fra lokallaget: Jone og Karianne
Fra Vest Agder: Ann
Observatør: Oddbjørg

Vi gleder oss til et interessant og informativt årsmøte og en koselig festmiddag på kvelden.

Det vil bl utarbeidet en kalender / aktivitetsplan for Songdalen Venstre som vil bli allment tilgjengelig på hjemmesiden vår.

Til slutt informerte Stein Inge Dahn oss om saker fra fylkesstyret.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**