Rektor ved Risør Barneskole sier opp

Det er med bekymring at vi registrerer at Jarle Johnsen har sagt opp sin stilling som rektor ved Risør barneskole. Johnsen tiltrådte som rektor ved Risør barneskole så sent som 1. august 2011 etterat tidligere rektor Jon Bjørndal ble enhetsleder i forbindelse med den administrative omleggingen i Risør 1.1.2010

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

 Det er bekymringsfullt når unge ingeniører og nytilsatt rektor ved Risør Barneskole sier opp sine stillinger i Risør kommune.

Det er bekymringsfullt når unge ingeniører og nytilsatt rektor ved Risør Barneskole sier opp sine stillinger i Risør kommune.
Foto: Jan Kløvstad

Unge, moderne og godt utdannede medarbeidere ønsker fullmakter og kort vei til øverste ledernivå for å fungere optimalt og det er derfor viktig å få avklart hva som er årsaken til at Risør mister viktig arbeidskraft som Risør kommune har et særlig behov for å beholde sier leder i Risør Venstre, Jan Einar Henriksen i en kommentar til nyheten om at rektor ved Risør barneskole nå har sagt opp.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**