Nytt flertall må gi ny regjering

Norge trenger en ny regjering. En ny regjering som kan gjennomføre et løft for kultur, næringsliv, utdanning og forskning, et klimaløft og ikke minst et fattigdomsløft.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Petter Natanael Toldnæs

Petter Natanael Toldnæs
Foto: Marcus Kjeldsen

Venstre bør være en garantist for at et nytt politisk flertall gir en ny regjering. Styrkeforholdet mellom partiene vil avgjøre hvem som danner regjering, og for Venstre er politikken det viktigste kriteriet for regjeringsdeltagelse. Lillesand Venstre ønsker at Venstre skal danne regjering med de partiene som gir størst gjennomslag for Venstre politikk, fortrinnsvis med sentrumspartiene og Høyre.

Det er en forutsetning at en regjering Venstre deltar i fører en langt mer miljøvennlig politikk enn den sittende regjeringen, at den fører en ansvarlig økonomisk politikk og at den sikrer betydelige innenlandske kutt i klimautslipp. En ny regjering må også føre en human asylpolitikk i tråd med Norges internasjonale forpliktelser, samt en integreringspolitikk fri for populisme og fremmedfrykt. Venstre kan ikke kan sitte i regjering der FrP sin politikk får gjennomslag på disse områdene. Forskjellen mellom Frp og Venstre er for stor til at partiene kan sitte i regjering sammen.

Forslagsstiller: Petter N. Toldnæs. Vedtatt på årsmøte 26. januar 2011.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**