Ytringsfrihet for offentlig ansatte

Venstres bystyrerepresentant, Eva Kvelland, mener Høyre-politikerne Terje Damman og Hans Otto Lund bommer kraftig når de kritiserer en saksbehandler i Kristiansand kommune for ytre seg i media om en offentlig rapport. – Det er et forsøk på å kneble offentlig ansatte. Et angrep på ytringsfriheten og på viktige demokratiske prinsipper, sier Kvelland, som nå følger opp saken.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


I Fædrelandsvennen fredag 27. januar, reagerer Venstres representant kraftig på det hun mener er et forsøk på å sette munnkurv på offentlig ansatte. Ordfører i Kristiansand, Arvid Grundekjøn (H), forsvarer Lund og Dammans angrep på saksbehandler Bjørne Jortveit, og viser til kommunens regelverk.

– Dersom regelverket til Kristiansand kommune sier at de ansatte ikke får uttale seg til media på denne måten, så har vi et foreldet og dårlig regelverk. Det må vi gjøre noe med, sier Kvelland.

Venstre har nå bedt om å få tilsendt det regelverket ordføreren viser til, og vil om nødvendig fremme en interpellasjon i bystyret for å sette saken på dagsorden.

– Vi trenger regler som gir mest mulig åpenhet og mest mulig ytringsfrihet – ikke det motsatte!

I lørdagsavisen ble saken fulgt opp med støtte på lederplass. I tillegg hadde Eva Kvelland følgende leserinnlegg på trykk:

Munnkurv på offentlig ansatte?

Torsdag kunne vi lese i Fædrelandsvennen at fylkesordfører Terje Damman (H) og Høyres gruppeleder i Kristiansand, Hans Otto Lund, ønsker å kneble kommunalt ansattes mulighet til å uttale seg i media. De to politiske lederne angriper saksbehandler Bjørne Jortveit i Kristiansand kommune, for å ha uttalt seg om innholdet i en rapport på en måte Damman og Lund ikke liker. Det er det ikke mulig å lese som noe annet enn et forsøk på å begrense andre menneskers ytringsfrihet. Jortveit opptrer verken illojalt mot politiske vedtak eller uttaler seg til fordel eller ulempe for et bestemt politisk standpunkt. Lund og Damman viser manglende forståelse for viktigheten av ytringsfrihet og åpenhet i norske kommuner. De to Høyre-politikerne får støtte fra ordfører Arvid Grundekjøn, som peker på et reglement i Kristiansand kommune. Om kommunen har et reglement som sier at en ansatt — som attpåtil har klarert det med teknisk direktør — ikke kan informere om innholdet i en offentlig rapport via media, så har vi et problem. Allerede tilbake i 2005 innførte Lillesand kommune et reglement som sikret alle ansatte full ytringsfrihet, og flere kommuner har heldigvis fulgt etter. Jeg kan ikke forstå hvordan noen kan mene at dette ikke skal gjelde kommunalt ansatte i Kristiansand. Vi må ha tillit til at våre ansatte kan balansere forholdet mellom ytringsfrihet og lojalitetsplikt til sine ledere og politiske vedtak. Om ansatte unnlater å uttale seg til media av frykt for represalier, så er det i seg selv en begrensning av ytringsfriheten. Fakta kan tidvis være ubehagelig, men det betyr ikke at vi skal kneble fagfolk, og jeg er glad for at teknisk direktør, Ragnar Evensen, tydelig uttaler at Jortveit ikke vil bli kneblet og ikke har gjort noe galt. Jeg har bedt om å få tilsendt reglementet ordføreren viser til, og vil om nødvendig følge det opp med en egen sak i bystyret.

Eva Kvelland
Bystyrerepresentant Kristiansand (V)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**