Arbeidsliv i endring gir muligheter

Tore Skarvang om ARBEID: Hver tiende arbeidstaker i Norge jobber nå hjemmefra store deler av uken. Jeg er blant dem. Det gir nye muligheter, men skal Risør gjøre seg attraktive for denne gruppen arbeidstakere, bør vi etablere et servicesenter som tilbyr fellestjenester og som kan være et faglig møtested, i privat eller kommunal regi.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

 Bli medlem i Risør Venstre du også!

Bli medlem i Risør Venstre du også!
Foto: Runar Nes

Senteret kan for eksempel være en forlengelse av et servicesenter for innbyggerne, som vi også trenger. Det moderne arbeidslivet gjør at Risør også må være villig til å diskutere nye arbeids- og bosettingsmønstre.

Tore om VINTERBYEN: «Om vinteren, da? Helt dødt?» Du har nok hørt utsagnet — fra byens sommergjester. De tar selvsagt feil, men jeg er sikker på at Risørs kultur- og næringsliv kan utvikles og skape ny bosetting og vinterturisme. Ja, jeg sa vinterturisme. Som økonom vet jeg at hver nye inntekstbringende dag, kan gi store utslag på den berømmelige bunnlinjen.

Les mer her!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**