Årsmelding for Søgne Venstre 2011

Årsmelding for Søgne Venstre 2011, som blir lagt fram på årsmøtet 30. januar, på Hong Kong.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Styret har i 2011 bestått av:

Tone Pettersen

Foto: Redaksjonen

Tone Pettersen, leder
Gerd Lillian Olsen, sekretær
Gordon Øydna, kasserer

Varamedlemmer:
Petter Hellum
Arild E. Berge

Nominasjonskomitè:
Styret har fungert som nominasjonskomitè

Valgkomitè:
Gordon Øydna
Thore Tallaksen

Revisor:
Janne Karin Tallaksen

Per 31. desember 2011 har Søgne Venstre 18 betalende medlemmer.

Partiets kommunestyregruppe
ble etter valget i 2011 redusert fra tre til to. Partiet er representert i kommunestyre, formannskap og plan- og miljøutvalg som følger:
Arild Berge – formannskap og kommunestyre
Tone Pettersen – kommunestyre og plan- og miljøutvalg

Det er avholdt 37 kombinert styre- og gruppemøter. På møtene er gjennomgått saksdokumenter til kommunestyre, formannskap og øvrige råd og utvalg, samt andre aktuelle saker.

Partiet har ikke deltatt på vesentlige arrangement i 2011.

Søgne 30. januar 2012

Gerd Lillian Olsen
sekretær

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**