Mandagsmøte 30. januar

Mandag er det igjen gruppemøte i Kristiansand Venstre. Møtet vi starte med én times delegasjonsmøte for de av oss som skal reise som delegater til Agder Venstres årsmøte, lørdag 4. februar. Etter det står saker til oppvekststyret og formannskapet kommende uke på dagsorden. Den kanskje viktigste saken lokalisering av barnetrinnet i Torridal-området. Vi sees på kontoret k. 18.30.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Sakspapirer og informasjon om fylkesårsmøtet, 4. februar, finner du ved å trykke her. Møtet vil blant annet drøfte Venstres velferdspolitikk, forslag om fellesliste mellom Aust- og Vest-Agder til stortingsvalget 2013 og en rekke andre politiske og organisatoriske saker.

Saker til oppvekststyret, 31. januar:
– Lokalisering av barnetrinnet i Torridal-området
– Evaluering av leksehjelp – 1. til 4. trinn
– Oppfølging av rapport om evaluering av spesial- og støttetjenester
– Vedtekter for kommunale barnehager

Saker til formannskapet, 1. februar:
– Bosetning av flyktninger i Kristiansand 2012
– Konseptvalgutredning E-39, Søgne – Ålgård, ny høring

I tillegg vil vi komme innom følgende aktuelle saker:
– Situasjonen til tiggere i Kristiansand
– Ytringsfrihet for offentlig ansatte (mer info her)

Du kan lese alle saksfremstillingene på Politisk Agenda på kommunens nettsider.

Husk at alle Venstres møter er åpne, og vi ønsker gjerne nye medlemmer og interesserte velkommen!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**