Møteplan for fylkestinget og Venstres fylkestingsgruppe

Oversikt over møter i Akershus fylkeskommune 2012.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Januar
30. Eldrerådet
30. Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne
30. Yrkesopplæringsnemnda
30. Fylkestingsgruppemøte Venstre
31. Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse
31. Hovedutvalg for utdanning og kompetanse

Februar
1. Hovedutvalg for samferdsel
1. Hovedutvalg for plan, miljø og næring
1. Adm.utvalget
6. Fylkesutvalg
16. Fylkestingsgruppemøte Venstre
16. Fylkesting

Mars
12. Fylkestingsgruppemøte Venstre
12. Eldrerådet
12. Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne
12. Yrkesopplæringsnemnda
13. Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse
13. Hovedutvalg for utdanning og kompetanse
14. Adm.utvalget
14. Hovedutvalg for samferdsel
14. Hovedutvalg for plan, miljø og næring
19. Fylkesutvalg
26. Fylkestingsgruppemøte Venstre
26. Fylkesting

April
23. Fylkesutvalg
30. Fylkestingsgruppemøte Venstre
30. Eldrerådet
30. Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne
30. Yrkesopplæringsnemnda

Mai
2. Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse
2. Hovedutvalg for utdanning og kompetanse
2. Hovedutvalg for samferdsel
2. Hovedutvalg for plan, miljø og næring
2. Adm.utvalget
7. Fylkesutvalg (eiermøte)
14. Fylkestingsgruppemøte Venstre
14. Fylkesting

Juni
4. Fylkestingsgruppemøte Venstre
4. Eldrerådet
4. Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne
4. Yrkesopplæringsnemnda
5. Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse
5. Hovedutvalg for utdanning og kompetanse
6. Hovedutvalg for samferdsel
6. Hovedutvalg for plan, miljø og næring
6. Adm.utvalget
11. Fylkesutvalg
18. Fylkestingsgruppemøte Venstre
18. Fylkesting

August
27. Fylkesutvalg

September
10. Fylkestingsgruppemøte Venstre
10. Eldrerådet
10. Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne
10. Yrkesopplæringsnemnda
11. Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse
11. Hovedutvalg for utdanning og kompetanse
12. Hovedutvalg for samferdsel
12. Hovedutvalg for plan, miljø og næring
12. Adm.utvalget
17. Fylkesutvalg
24. Fylkestingsgruppemøte Venstre
24. Fylkesting

Oktober
15. Fylkestingsgruppemøte Venstre
15. Eldrerådet
15. Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne
15. Yrkesopplæringsnemnda
16. Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse
16. Hovedutvalg for utdanning og kompetanse
17. Hovedutvalg for samferdsel
17. Hovedutvalg for plan, miljø og næring
17. Adm.utvalget
22. Fylkesutvalg
29. Fylkestingsgruppemøte Venstre
29. Fylkesting

November
5. Fylkestingsgruppemøte Venstre
5. Eldrerådet
5. Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne
5. Yrkesopplæringsnemnda
6. Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse
6. Hovedutvalg for utdanning og kompetanse
7. Hovedutvalg for samferdsel
7. Hovedutvalg for plan, miljø og næring
7. Adm.utvalget
12. Fylkesutvalg (eiermøte)
19. Fylkestingsgruppemøte Venstre
19. Fylkesting
26. Fylkesutvalg

Desember
3. Fylkestingsgruppemøte Venstre
3. Eldrerådet
3. Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne
3. Yrkesopplæringsnemnda
5. Hovedutvalg for samferdsel
5. Hovedutvalg for plan, miljø og næring
5. Adm.utvalget
4. Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse
4. Hovedutvalg for utdanning og kompetanse
10. Fylkesutvalg
17. Fylkestingsgruppemøte Venstre
17. Fylkesting

Gruppemøtene mandag før hovedutvalgene begynner kl 15.30 og varer til ca kl 17.00
Gruppemøtene i forkant av fylkestingene begynner kl 09.15 og varer til 10.45

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**